Cenník bowlingových dráh

Máte narodediny?

Otváracia doba

Pondelok -Utorok od 14:00 hod. do 24:00 hod.

Streda -Štvrtok od 10:00 hod. do 24:00 hod.

Piatok od 14:00 hod. do 02:00 hod.

Sobota od 10:00 hod. do 2:00 hod.

Nedeľa od 10:00 hod. do 22:00 hod.

Členský poplatok – 50% zľava – 50,- €/ polrok
Členský poplatok – 100% zľava – 60,- €/ mesiac

Od 10:00 do 13:00

12,00hodina

Od 13:00 do 18:00

15,00hodina

Od 18:00 do 02:00

18,00hodina

Od 13:00 do 18:00

12,00hodina

Pravidla bowlingu

  • Jedna hra sa skladá z 10 kôl.
  • Každé kolo sa skladá z dvoch hodov, okrem prípadu, keď je prvým hodom zrazených všetkých desať kolkov – Toto voláme STRIKE
  • Pokiaľ v jednom kole zrazíte oboma hodmi dohromady 0 až 9 kolkov, získavate za každý zrazený kolok 1 bod
  • Pokiaľ v jednom kole zrazíte oboma hodmi dohromady 10 kolkov – Voláme to SPARE, získavate 10 bodov plus bonus, ktorý je rovný počtu bodov dosiahnutých prvým hodom v nasledujúcom kole
  • Ak zrazíte v jednom kole prvým hodom všetkých desať kolkov(STRIKE), získavate 10 bodov plus bonus, ktorý je rovný počtu bodov dosiahnutých oboma hodmi v nasledujúcom kole
  • Ak dosiahnete SPARE v poslednom desiatom kole, máte nárok na jeden dodatkový hod.
  • Ak dosiahnete v posledom kole STRIKE, získavate dva dodatkové hody

Team BKL

Náš klub vznikol v roku 2010 a v súčastnosti máme vyše 50 registrovaných členov čo napredovalo tomu aby sme vytvárali ekonomické,
materiálno – technické a odborné podmienky propagovať tento krásny a srdcu blízky šport.
Bowling Klub Laguna SNV zorganizoval v rámci okresu Spišskej Novej Vsi amatérsku súťaž v bowlingu v kategórií základné školy, v kategórií stredné školy a kategórii seniori.
V kategórií základné školy (BLZŠ) sa do súťaže celkovo sa zapojilo 40 žiakov. Túto súťaž žiaci hrali 8 mesiacov.
V kategórií stredné školy (BLSS) sa zapojilo 5 škôl. Celkovo sa do súťaže zapojilo 35 študentov a k víťaznému koncu ich delilo 7 mesiacov.
Na vyhodnocovanie súťaže boli prizvaní predstavitelia mesta ako i zástupcovia regionálnych novín a televízie TV REDUTA.
Priebeh súťaže bol pravidelne komentovaný v mestskom mesačníku I-čko.
Zvolená forma organizovanej súťaže ako i poskytovanie bowlingovej haly v rámci vyučovania telesnej výchovy v plnej miere naplnili poslanie klubu v oblasti aktívnej propagácií tohto mladého športu medzi mladými.
Touto formou bola daná ďalšia alternatíva mládeži na aktívne trávenie voľného času. V rokoch 2008/2009 taktiež prebiehala firemná liga do ktorej sa zapojilo 8 družstiev čo znamenalo ,že sa zapojí 48 hráčov.
Tento počet družstiev vo firemných ligách každoročne stúpa a momentálne máme Extraligu, I.MaFBL, II.MaFBL s celkovým počtom 14 družstiev a cca 100 hráčov.
Súťaže prebiehajú 8 mesiacov v základných troch skupinách. Na konci súťaže si prvý a posledný vybojovali priamy postup, alebo zostup do vižšej, respektíve nižšej ligy.
Výhodou členstva v Bowlingovom klube Laguna je že za polročný poplatok 20,-eur má člen v ktoromkoľvek časovom pásme zľavu 50% z ceny za 1hodinu prenajatej dráhy!
Náš Bowlingový klub Laguna v súčastnosti reprezentuje 15 registrovaných hráčov v troch teamoch A, B a C v 2.BwL – divízia Poprad.
Naším cielom je pritiahnúť k tomuto športu čo najviac mladých nadšencov a tak do budúcna pre nich vytvárať tie najlepšie podmienky
pre trénovanie, aby nás mohli v budúcnosti dôstojne reprezentovať.
Samozrejme, že dvere k nám majú otvorené aj staršie ročníky, pretože hra bowling nijako nelimituje vekom starších hráčov.
Členovia v Bowlingovom klube Laguna – Team si musia pravidelne platiť mesačný poplatok ( 5,-eur) a je im umožnený bezplatný tréning v obnose 2h/ týždeň.
Z týchto polatkov sa aj uhrádza štartovné do nových ročníkov BwL organizované SBwZ.
Samozrejmosťou je aj poplatok ktorý platí pre klub:
Výhodou členstva v Bowlingovom klube Laguna je že za polročný poplatok 50,-eur má člen v ktoromkoľvek časovom pásme zľavu 50% z ceny za 1hodinu prenajatej dráhy!