06 (800×534)
20210512_154250
32 (800×534)
07 (800×534)
20210513_135708

Kým Vy budete hrať bowling, Vaše deti sa môžu hrať v KINDER PARADISE

Kinder paradise je otvorené denne od 10:00 do 22:00, je určené pre:

 • deti do 12 rokov
 • dospelé osoby, ktoré sprevádzajú deti

Doprovod

Všetky deti musia byť doprevádzané osobou staršou ako 18 rokov. Deťom bez doprovodu, nebude umožnený vstup. Doprovod je za bezpečnosť detí plne zodpovední, počas celého pobytu v detskom raji.

Na ihrisku je prísne zakázané:

 • konzumovať akékoľvek jedlo, sladkosti, žuvačky a nápoje
 • šplhať sa po sieti na atrakciách, liezť po šmýkačkách v protismere
 • hrať sa agresívne
 • mať so sebou ostré predmety, šatky, šále, šperky, alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie, sebe, alebo iným
 • mať so sebou vlastné hračky
 • fajčiť a požívať alkoholické nápoje

Prevádzkovateľ

 • Nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví a/alebo majetku osôb zdržiavajúcich sa v areáli ihriska KINDER PARADISE
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamedziť prístup bez uvedenia dôvodu osobám, ktoré vzbudzujú pochybnosti (napr. pod vplyvom alkoholu, nedostatočná hygiena)

Odporúčania pre deti

 • dlhé tričko a dlhé nohavice, vstup len v ponožkách

Labyrint

je určený deťom vo veku 3 až 12 rokov

Deti s agresívnym správaním

budú z ihriska vylúčené bez nároku na náhradu

Ak sa dosiahne kapacita ihriska

Personál môže zamedziť prístup ďalších návšteníkov, v takomto prípade je nutné počítať s čakacou dobou. Nároky voči prevádzkovateľovi vyplyvajúce z tohto obmedzenia sú vylúčené.

Fotografovanie a kamerovanie

na profesionálne účely je nutné mať súhlas majiteľa spoločnosti

Psíkom a iným zvieratkám

vstup NIE JE možný

V prípade poškodenia majetku

je doprovod povinný uhradiť vzniknutú škodu