Snooker

Snooker umožníme hrať, len členom Snooker Laguna klubu.

Prihlásiť sa do Snooker Laguna klubu môžte u obsluhy.
Členský poplatok – 50% zľava – 33,- € / polrok
Členský poplatok – 100% zľava – 44,- € / mesiac

Jedna minúta

0,22minúta

Jedna hodina

13,20hodina

Pravidla hry

UMIESTNENIE GULÍ

15 červených gulí sa postaví pomocou trojuholníka tak , aby predný uhol trojuholníka ležal na zadnom bode a spodná hrana trojuholníka bola rovnobežná so zadným mantinelom . Čierna guľa sa stavia presne medzi zadnú hranu tohto trojuholníka a zadný mantinel . Ružová guľa musí ležať čo najbližšie pred zadným bodom ale nesmie sa dotýkať čiernej gule , ktorá leží na zadnom bode . Modrá guľa sa stavia na stredný bod . Hnedá guľa sa stavia na predný bod , zelená guľa na praví roh D a žltá guľa na ľaví roh D .

Hra

Dve skupiny alebo hráči proti sebe . Vyšší počet bodov rozhoduje o víťazovi . Pomocou žrebovania sa určí , kto začne hru .

POČIATOČNÝ STRK

Biela guľa sa postaví kamkoľvek do polkruhu (D) a može sa zahrať akýmkoľvek smerom. Pri zahajovacom strku musí byť vždy zahrané do červenej gule ak sú ešte červené gule na stole . Po potopení zastávajú červené gule v dierach .

ĎALŠÍ STRK

Ak je červená guľa korektne potopená (1bod) musí byť zahraná do jednej z farebných gulí . Bodová hodnota farebnej gule bude hráčovi pripísaná po jej potopení . Po potopení farebnej gule musí byť opäť zahraná červená guľa , atď .

VRACANIE GULÍ

Pokiaľ sú v hre ešte červené gule , musí byť každá farebná guľa ( okrem červenej ) vrátená hneď po jej potopení späť na jej základné miesto . ak už je korektne potopená aj posledný červená guľa , vracia sa aj posledná farebná guľa potopená bezprostredne za touto poslednou červenou guľou . Od tejto chvíle musia byť potom potápané farebné gule v poradí od žltej po čiernu a tieto potom zostávajú v dierach .

VÝMENA HRÁČOV

K výmene dochádza po každej chybe :
Hlavnými chybami sú:
  • – Potopenie cieľovej gule
  • – Potopenie nesprávnej gule
  • – Zasiahnutie nesprávnej gule
  • Potopenie dvoch gulí ( okrem dvoch červených , ak sú v hre )
  • ak preskočí guľa cez mantinel
  • ak je zahrané skôr ako sa guľa ustáli alebo skôr ako je vrátená niektorá z farebných gulí

TRESTNÉ BODY

Existuje veľa situácií za ktoré sú udelené trestné body . Tieto sú uvedené v oficiálnej knihe pravidiel . Všeobecne platí nasledujúce pravidlo . Trestné body sa líšia podľa bodovej hodnoty tej gule , ktorá mala byť potopená ( alebo malo byť do nej hrané ) alebo tej gule , ktorá bola omylom potopená . Najnižší trest sú ale v každom prípade 4 body . Trestné body sa pripisujú prtihráčovi ako body kladné a neodoberajú sa hráčovi , ktorý sa chyby dopustil .

PRIEBEH HRY

Každý hráč , ktorý sa ujíma hry musí po prvý krát zahrať do červenej gule . Ak je potopená , pripíše sa mu jeden bod a potom môže zahrať do ktorejkoľvek ( najlepšie najvyššej ) farebnej gule a potopiť ju . Pre hráča je dôležité , aby biela guľa zostala po strku vždy vo vhodnej pozícii pre ďalší strk . Pokiaľ sú ešte v hre červené gule , musí sa ešte počítať s pozíciou vrátených farebných gulí .

SNOOKER

Hráč sa nachádza v pozícii “ SNOOKER ” ( blokovaná pozícia ) ak nemôže zasiahnuť priamym strkom žiadnu “ správnu ” guľu . Zo “ snookerovej “ pozície je možné uniknúť iba hrou cez mantinel . Pri tomje však možné , že bude zasiahnutá guľa , ktorá nie je v hre alebo nebude zasiahnutá žiadna guľa . Toto je potom ohodnotené trestnými bodmi .

VYNÚTENÉ OPAKOVANIE

Ak sa hráč nemôže dostať zo “ snookerovej “ situácie , môže mu jeho súper nechať 2x opakovať . Pritom sa pri každom pokuse pripisujú trestné body “ snooker “ – blokáda protihráča patrí k stratégii tejto hry . Hráč , ktorý dostane svojho súpera do tejto pozície získava iniciatívu a súper je v defenzíve .

KONIEC HRY

Hra končí ak je potopená ako poslená čierna guľa .